Indoor Outdoor מאת אורלי רובינזון
בית שנבחר לככב בספר על שילוב החצר והטבע בבית מבפנים ומבחוץ

קרית אונו
חוץ-פנים פנים-חוץ

פרוייקט בקרית אונו המייצג את התפיסה המיוחדת של מראה הבית מבחוץ והחוץ מהבית indoor-outdoor

יערות הכרמל בלב תל אביב 

גינה אחורית מורכבת שדרשה הנפת הצמחייה מעל הבית.
הלקוחות, חיפאים במקור, בקשו לשחזר את הכרמל בחצר ביתם.
צלם: עודד סמדר

חצר ירושלמית

התאמת הצמחים לנוף ירושלים תוך דגש על צמחייה עמידה לקור.

מסלעות בחופית 

חופית ידועה בחולות שסביבה לכן היינו צריכים להנדס את הסביבה והצמחים שישתלבו עם צבעי החול בדגש על עמידות באויר מלוח.
בנוסף, התבצעה עבודה הנדסית מורכבת בשל הטופוגרפיה בשטח.

בית טוסקני ברמת השרון 

תהליך שינוי הגינה דורש חישובים הנדסיים ופיתוח ראשוני וחשיבה יצירתית.

בית טוסקני ברמת השרון 

כי גינה היא יותר מסתם אוסף של צמחים
עיצוב אתר: שירי בק 054-2311406  |  צילום: יואב פלד, דני דולב